rehabilitacja

...

rehabilitacja

Skorzystaj z turnusu rehabilitacyjnego

Skorzystaj z turnusu rehabilitacyjnego

(...) zaburzeniem rozwojowym, z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z wszelkimi rodzajami upośledzenia umysłowego, ze schorzeniami układu krążenia czy urazami przy których zalecane są masaże leczniczeJest wiele (...)

Poczytaj także: